Anglo Cars. 2do Concurso de Automóviles Clásicos de Colección.